Các lỗi sai cơ bản trong C#

Posted in Tips

#1 Sử dụng kiểu dữ liệu tham chiếu như một kiểu nguyên thuỷ hay kiểu giá trị

Trong lập trình C++ hay nhiều ngôn ngữ khác có sử dụng kiểu dữ liệu tham chiếu, tức là các giá trị cửa kiểu dữ liệu đó tham chiều tới cùng một vùng nhớ. Để hiểu về kiểu dữ liệu nguyên thuỷ (value type hay primitive type) hay kiểu dữ liệu tham chiếu (reference type) bạn cần hiểu đôi chút về vùng nhớ trong đó có heap và stack. Continue reading

Hướng dẫn sử dụng tool cào (scraping) ebooks

Posted in Source Code, Tips

Nóng hổi!! Mình mới làm xong cái tool cào ebooks chuyên ngành về máy. Với các tính năng sau:

  • Cào ebooks theo từ trang
  • Cào ebooks theo danh mục category
  • View và download từ ebooks
  • Download nhiều ebooks bạn chọn
  • Download và sắp xếp thư mục theo danh mục categories
  • Export file csv chứa các link ebooks nhằm lưu trữ link khi cần
  • … Sẽ cập nhập thêm …

Continue reading

IoC container benchmark – performance comparison

Posted in Tips

IoC container benchmark – performance comparison

Chỉ mục comparison:

Một vài benchmark (Đo và thống kê các thông số kỹ thuật) của một số containers trong các kịch bản khác nhau. Mỗi container đều có những ưu nhược điểm và cách triển khai riêng. Để nằm bắt được các giới hạn của chúng nên dưới đây là những thông số thống kê được với 500.000 lần benchmarks được tính bằng miliseconds. Ngoài ra còn có những thống kê với single threaded (đơn luồng) và multi threaded (đa luồng) Continue reading

Setup OpenGL Environment on Xcode

Posted in OpenGL, Tips

Preparing Libraries:

CMake:
Since most of the libraries provide cmake files to generate files, it is better to have a CMake on your Mac. I do not know a lot about CMake. I just explain how to install it.

For convenience, I installed CMake by Homebrew. Here is the link for installing Homebrew:http://brew.sh
After installing Homebrew, just type “brew install cmake” command in Terminal and CMake will be installed.

GLFW:
1. Go to website and download the file: http://www.glfw.org
2. Unzip the downloaded file.
3. Open Terminal and go to the root directory of glfw, like “glfw-3.2”.
4. Type commands:
cmake .
make
sudo make install
It means GLFW is successfully installed.

GLEW:
1. Go to website and download the file:http://glew.sourceforge.net
2. Open Terminal and go to the root directory of glew, like “glfw-3.1.2”.
3. Type commands:
make
make install
make clean
You may have problem like “no permission”. Because users do not have the permission to directly modify the folder /usr/local/include and /usr/local/lib. You may use command in Terminal to get the permission if you like to install in these folders. Otherwise you can modify the Makefile so that it will generate into different folder. The commands to get the permission are
sudo chown -R $(whoami) /usr/local/include/GL
sudo chown -R $(whoami) /usr/local/lib

What’s more, you can also install glew by Homebrew.

Continue reading