Case study power platform

Posted in Tips, Power Platform

Power App

  • If you create the database first (share point first), you can create a power app via Model-driven
  • If you create with design UI, you can create a power app via canvas
  • Break components simple and re-used many times. However, you must be careful with input and output when defining a component
  • The values are used for many screens, you can define global variables instead of a hard code value. For example font size, color, app Id
  • If you change the value in the share point list, please refresh the connection in the Data tab
  • When you want to add flow (Power Automate), please create a button and add flow via the Action menu by this button. Because when you add flow, it will replace the current code.
  • When change the properties of the component, please verify the input value. Because it will reset value when change properties of the component
  • After deploying, change App Id in configuration to link email and app have worked smoothly
  • Try to save always because the browser can crash and lost sources code
  • Using component should create a key to independent between 2 binding components
Continue reading

How to Install Powerline on Windows 10

Posted in Tips

Install a Powerline font

Powerline uses glyphs in order to style the prompt. If your font does not include Powerline glyphs, you may see several Unicode replacement characters ‘▯’ throughout your prompt. Though Cascadia Mono does not include Powerline glyphs, you can install Cascadia Code PL or Cascadia Mono PL, which have the Powerline glyphs included. These fonts can be installed from the Cascadia Code GitHub releases page.

Continue reading

Bạn hỏi tôi cào dữ liệu để làm gì à?

Posted in Dev's Life, Tips

Sau mấy bài viết về Cào dữ liệu, có bạn nào tự hỏi mấy ông này cào dữ liệu về làm cái khỉ khô gì không?
Đùa chứ tuỳ mục đích của mỗi người hay mỗi tổ chức mà có những cách xử lý dữ liệu đã cào được dùng vào mục đích gì.

Dưới đây là một số mục đích mà mình thấy được đưa ra nhiều nhất.

Continue reading

Tìm kiếm google (Google search) – Liệu bạn có xài hiệu quả?

Posted in Tips
1. Cơ bản về Google:
Đơn giản nhất là gõ vào những từ bạn muốn tìm.
Gõ ít thì kết quả nhiều, và ngược lại. Hãy giới hạn phạm vi tìm kiếm bằng cách kết hợp thêm những từ ngữ khác.
Nếu bạn muốn tìm một cụm từ, hãy để nó trong cặp ngoặc kép ‘”’.
Trong quá trình tìm kiếm, các biến thể của từ (vd: diet, dietary,…) cũng được đưa vào quá trình tìm kiếm. Vì vậy bạn không cần phải lo lắng về việc này.
Lưu ý: Google không phân biệt hoa thường khi tìm kiếm.
2. Tìm kiếm nâng cao:
Dùng dấu ‘+’
Một số từ thông dụng trong tiếng Anh có thể bị bỏ qua khi tìm kiếm (vd: I, to, do, a, go, the,…). Nhưng nếu từ đó có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả tìm kiếm của bạn, bạn có thể thêm vào dấu ‘+’ phía trước.
Code:
Star Wars Episode +I
Nhưng tốt hơn vẫn là dùng cặp ngoặc kép
Code:
“Star Wars Episode I”
 

Continue reading

Cào dữ liệu ư!, Crawling ư!, Tại sao Microsoft Excel lại không thể?

Posted in Algorithm, Dev's Life, Tips

Bài viết trước mình đã đề cập tới việc Cào dữ liệu (Web Crawling và Web Scraping) từ các trang web khác. Bạn có thể đọc lại tại đây:
http://blog.ntechdevelopers.com/web-crawling-va-web-scraping-su-tranh-cai-giua-an-cap-tai-lieu-hay-la-mot-cong-nghe-thu-thap-du-lieu/

Hôm nay mình sẽ nói về ứng dụng của việc cào dữ liệu đối với những người không biết gì đến lập trình.
Viêc cào dữ liệu này bạn hoàn toàn có thể dùng excel để thu thập dữ liệu với mục đích cá nhân của mình mà không cần biết đến kiến thức lập trình.

Continue reading

Các lỗi sai cơ bản trong C#

Posted in Tips

#1 Sử dụng kiểu dữ liệu tham chiếu như một kiểu nguyên thuỷ hay kiểu giá trị

Trong lập trình C++ hay nhiều ngôn ngữ khác có sử dụng kiểu dữ liệu tham chiếu, tức là các giá trị cửa kiểu dữ liệu đó tham chiều tới cùng một vùng nhớ. Để hiểu về kiểu dữ liệu nguyên thuỷ (value type hay primitive type) hay kiểu dữ liệu tham chiếu (reference type) bạn cần hiểu đôi chút về vùng nhớ trong đó có heap và stack. Continue reading