#2 Performance testing – Nó là cái quái gì mà lại dùng nó để vọc phá spiderum

Posted in Experience Projects, Performance Testing

Trước khi bắt đầu vào chiến dịch vọc phá spiderum thì bài viết này nhằm tổng hợp và định nghĩa một số khái niệm về testing cho những anh chị em ngoại đạo hiểu được hay mường tượng được về Performance testing mà mình nói ở bài viết giới thiệu trước nhé

types of testing 1280x720 1

Các phương pháp test được phân chia dựa vào blackbox testing và whitebox testing. Hai phương pháp tiếp cận này được chú ý trong lúc thiết kế testcase.

Continue reading

#1 Lỗ hổng spiderum hay chỉ là tính năng – Cái nhìn từ một Performance testing

Posted in Experience Projects, Performance Testing

Đầu tiên, phải nói là mình đã email cho admin về vấn đề này khá là lâu rồi.  Nhưng có thể đây là một tính năng của Spiderum thì sao (Câu nói kinh điển của dân dev “Đây không phải là bug, đây là tính năng”).

Tiếp đó, mình không phải là hacker cũng không chuyên về testing (QC – Kiểm thử chất lượng sản phẩm), chỉ là thời gian trước mình có tham gia vào đội kiểm thử hiệu năng (Performance testing) và mình học được một số kiến thức nên nhân tiện test thử.

Continue reading