Header Propagation trong AspNet Core

Posted in How to implements, Experience Projects

Đặt vấn đề:

Bạn có từng chú ý đến các header trong một request từ network của một trang web bất kỳ lần nào chưa. Khi phía client giao tiếp với phía server thông qua request, thì bạn có rất nhiều cách truyền nhận dữ liệu giữa 2 bên. Và một trong số cách truyền nhận client-server này chính là giao thức http (hyper text transfer protocol). Một giao thức sẽ có cấu trúc chính gồm method, header và body.

ntechdevelopers
Continue reading

Cách xây dựng một workflow thông qua masstransit saga state machine

Posted in How to implements

Đặt vấn đề: 

Bạn đã từng xử lý một logic business chuyển trạng thái qua lại đơn giản hay phức tạp bao giờ chưa? Hãy tưởng tượng bạn đi mua hàng trên tiki thì quá trình từ khi bạn đặt hàng cho đến khi sản phẩm được giao tới tay bạn sẽ phải trải qua các trạng thái như thế nào? Không đơn thuần là đặt hàng cho và giỏ không đâu. Bên dưới xử lý lại là cả một bài toán xử lý khá là đau đầu. 

Bạn có thể xem qua một số workflow sau và cảm nhận chủ đề bài viết này nhé!

ntechdevelopers
Continue reading

Xây dựng web app multi-tenant đơn giản với Citus data và AspNet Core

Posted in Experience Projects, Citus Data, How to implements
Bài viết trước mình có đề cập đến một tính năng nổi bật của Citus Data đó là việc mở rộng multi-tenants. Bạn có thể đọc lại tại đây
Ở bài viết này mình sẽ giúp bạn việc mà citus scale multi-tenants thông qua việc xây dựng một ứng dụng nhỏ được viết băng aspnet core kết hợp với postgres.
Bắt đầu thôi!
Khi một ứng dụng multi tenants được xây dựng có khả năng mở rộng lớn thì việc chọn asp net platform là một lựa chọn không tồi. Cũng như những platform phổ biến khác như Express và Django thì Asp Net được sử dụng để xây dựng một ứng dụng web application và api cực kỳ mạnh mẽ.

Continue reading

Fluent Interface và Nguyên lý LoD huyền thoại

Posted in Experience Projects, How to implements

The Law of Demeter Principle – LoD một nguyên lý khá hay nhưng khó hiểu trong lập trình, việc sử dụng nó hay không và khi nào thì thực sự có rất nhiều trường phái khác nhau. Nhưng với mình nếu nắm được điểm cốt lõi của nó thì có lẽ sẽ giúp cho việc lập trình dễ dàng hơn rất nhiều.

Cùng mình tìm hiểu Fluent Interface và nguyên lý LoD nhé!

Continue reading