Một số lưu ý khi setup docker cho dự án

Posted in Tips, How to implements

*** Run docker ***

  1. Để cài docker cần bật mode vitualization từ bios
  2. Cài HyperV và Container feature từ Control Panel > Program > Turn Windows Feature On or Off, khởi động lại máy sau khi cài xong
  3. Mở Powershell với quyền admin và chạy file install-dev-env.ps1, đợi cho choco cài xong
  4. Chạy docker cho windows cần chú ý Share Drives ổ có chứa source để tránh lỗi về quyền truy cập (mở settings của docker và chọn Share drives sau đó chọn ổ cần share và Apply).
  5. Việc tải các images dùng trong <src> có thể mất rất nhiều thời gian do đườn truyền internet, do vậy ae cố gắng pull image trước để mai có sẵn dùngĐể pull image, mở console tại thư mục có chứa các file docker-compose.yml và chạy lệnh:$ docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.override.yml pullĐể build$ docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.override.yml buildĐể tạo container$ docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.override.yml up -d
Continue reading