You don't know Dev

View All
September 18, 2021 0

Tại sao lập trình viên nên bắt đầu với ngôn ngữ lập trình C

By Nam Vu

Có lần đi dạo quanh cộng đồng lập trình mình bắt gặp những câu hỏi "anh chị cho em hỏi nên bắt đầu lập trình với ngôn ngữ nào ạ?"...

Tips and Tricks

View All
April 16, 2021 0

Một số lưu ý khi setup docker cho dự án

By Nam Vu

*** Run docker *** Để cài docker cần bật mode vitualization từ biosCài HyperV và Container feature từ Control Panel > Program > Turn Windows Feature On or Off, khởi...

How to implements

View All
July 27, 2021 0

Git Useful Commands

By Nam Vu

Initialize #Init new repository git init [repository name] #Setting account git git config –global user.name "[name]" git config –global user.email "[email address]" #Clone source code git clone [url] #Get new...

Resolve Issues

View All
December 22, 2020 0

Vấn đề lỗ hổng schema và type trong graphQL

By Nam Vu

Đầu tiên phải nói đến thế mạnh nổi bật trong graphQL đó là vấn đề dynamic câu lệnh request. Tuy nhiên để làm được vấn đề này thì graphQL đưa...

Citus Data

View All
January 21, 2021 0

Citus Data – Tưởng dễ mà khó không tưởng

By Nam Vu

Đây là loạt bài về Citus Data cũng như hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán. Một trong những xu hướng mới khi kết hợp với microservices. Hi vọng loạt bài viết này sẽ giúp cho bạn hiểu...

January 18, 2021 1

Xây dựng real-time analytics dashboards với Postgres và Citus

By Nam Vu

Postgres Citus được mở rộng (Scale out) cho một số trường hợp sử dụng khác nhau, cả dưới dạng hệ...

January 14, 2021 0

Sharding trong Citus Data không hề đơn giản như bạn nghĩ

By Nam Vu

Bài viết trước mình đã giới thiệu tại sao xuất hiện sharding và sharding là gì rồi, bạn đọc có...

Olympic