Hướng dẫn sử dụng tool cào (scraping) ebooks

Posted in Source Code, Tips

Nóng hổi!! Mình mới làm xong cái tool cào ebooks chuyên ngành về máy. Với các tính năng sau:Screen Shot 2019 02 22 at 21.40.12

  • Cào ebooks theo từ trang
  • Cào ebooks theo danh mục category
  • View và download từ ebooks
  • Download nhiều ebooks bạn chọn
  • Download và sắp xếp thư mục theo danh mục categories
  • Export file csv chứa các link ebooks nhằm lưu trữ link khi cần
  • … Sẽ cập nhập thêm …

Continue reading

IoC container benchmark – performance comparison

Posted in Tips

IoC container benchmark – performance comparison

Chỉ mục comparison:

Một vài benchmark (Đo và thống kê các thông số kỹ thuật) của một số containers trong các kịch bản khác nhau. Mỗi container đều có những ưu nhược điểm và cách triển khai riêng. Để nằm bắt được các giới hạn của chúng nên dưới đây là những thông số thống kê được với 500.000 lần benchmarks được tính bằng miliseconds. Ngoài ra còn có những thống kê với single threaded (đơn luồng) và multi threaded (đa luồng) Continue reading

8 bước để trở thành 1 BA tốt

Posted in Tips

Khi được phân công một dự án mới tới tư cách 1 BA là một điều rất tuyệt vời. Tuy nhiên cũng có thể mang lại nhiều căng thẳng. Bạn phải tự hỏi rằng, chính xác mong đợi của dự án là gì, bạn sẽ deliver những gì và làm thế nào để đảm bảo được thành công trong dự án.

Dưới đây là quy trình 8 bước mà bạn có thể áp dụng cho tất cả các loại dự án và các môi trường (agile hoặc truyền thống).

Tuỳ thuộc vào quy mô và độ phức tạp của dự án, bạn có thể thực hiện các bước sau một cách nhanh hay chậm nhưng để đạt được thành công thì bạn phải đi qua tất cả các bước.

Continue reading