Cách xây dựng một workflow thông qua masstransit saga state machine

Posted in How to implements

Đặt vấn đề: 

Bạn đã từng xử lý một logic business chuyển trạng thái qua lại đơn giản hay phức tạp bao giờ chưa? Hãy tưởng tượng bạn đi mua hàng trên tiki thì quá trình từ khi bạn đặt hàng cho đến khi sản phẩm được giao tới tay bạn sẽ phải trải qua các trạng thái như thế nào? Không đơn thuần là đặt hàng cho và giỏ không đâu. Bên dưới xử lý lại là cả một bài toán xử lý khá là đau đầu. 

Bạn có thể xem qua một số workflow sau và cảm nhận chủ đề bài viết này nhé!

ntechdevelopers
Continue reading

Microservices Architecture – Kiến trúc Microservices

Posted in Architecture, Experience Projects

Microservice là một loại kiến trúc phần mềm hướng dịch vụ, tập trung vào việc xây dựng một loạt các thành phần tự quản lý tạo nên ứng dụng. Không giống như các ứng dụng nguyên khối được xây dựng dưới dạng một đơn vị không thể chia tách, các ứng dụng microservice bao gồm nhiều thành phần độc lập output ra các API.

Continue reading