Số “0” – Phát Minh Vĩ Đại Của Nhân Loại Và Những Điều Kỳ Diệu Của “Sự Không Có Gì”

Posted in Uncategorized

ADN của con người được tạo thành từ 4 kí tự – A, C, G và T. Trong khi đó “ADN” của một cỗ máy chỉ bao gồm hai kí tự là 0 và 1. Xét tới tầm quan trọng của máy tính, ta có thể thấy số 0 làm nên một nửa sự thành công của các cỗ máy tính toán rồi. Nếu không có số 0, có lẽ toàn bộ kỷ nguyên số này sẽ sụp đổ chỉ trong chưa đầy 1 giây.

Andreas Nieder, nhà khoa học nhận thức công tác tại Đại học Tübingen, Đức nói rằng việc nhân loại nhận thức ra số 0 là “hành động thay đổi cục diện lịch sử, tương đương với việc con người phát minh ra ngôn ngữ”. Nhưng trong phần lớn thời gian con người đi bằng hai chân trên mặt đất, ta không hiểu “số không” có nghĩa là gì. Nó không có sẵn trong tự nhiên – vì “không tồn tại” thì làm gì có sẵn, vậy nên ta đã phải sáng tạo ra nó.

Và kể từ giây phút đó, ta cứ thế dạy cho lớp trẻ về định nghĩa của “số không”.

Continue reading