NTechDevelopers

Programs must be written for people to read, and only incidentally for machines to execute.

Jenkins – An Open Source for Continuous Integration Server

Posted in DevOps, F Sharp

1. Giới thiệu
Screenshot1– Là một ứng dụng web application mã nguồn mở (được cộng đồng phát triển theo giấy phép MIT) đóng vai trò máy chủ build & test của hệ thống tích hợp liên tục.
– Jenkins được viết bằng Java nên Jenkins có thể kết hợp được với hầu hết các công cụ khác của hệ thống tích hợp liên tục với nhiều nền tảng khác nhau và đặc biệt là tảng mobi application (android). Continue reading

Document DevExpress controls.

Posted in DevExpress

Sau khi bạn đã biết Devexpress controls là gì? Nó mạnh mẽ ra sao? (Nếu bạn chưa biết bạn có thể tham khảo tại đây: link) Vậy để có thể apply được nó thì bạn cần có một tài liệu nào đó để giúp bạn. Dưới đây là bộ tài liệu về Devexpress controls cho các ngôn ngữ và nền tảng khác nhau. Hi vọng có thể giúp đỡ được bạn trong quá trình phát triển ứng dụng!

Continue reading

Introduce to DevExpress

Posted in DevExpress

DevExpress là bộ control  rất hữu ích cho việc thiết kế và phát triển phần mềm, website,  đối với .NET nó thay thế hầu hết các control của bộ visual studio, nó không những giúp thiết kế được form đẹp hơn mà còn giúp cho công việc lập trình nhẹ nhàng hơn, nhất là trong việc tương tác dữ liệu.

Continue reading

DevExpress WPF Controls

Posted in DevExpress

Đây là loạt bài viết vể DevExpress hỗ trợ WPF Controls. Hi vọng sẽ giúp được các bạn có thể thiết kế và lập trình một ứng dụng desktop đẹp mắt và tiện lợi cùng với các controls của DevExpress. Chi tiết bài viết được demo bằng source code C#. Đối với các ngôn ngữ tương đương các bạn có thể tham khảo tại trang chủ của DevExpress (https://www.devexpress.com) Continue reading

DevExpress – What is it?

Posted in DevExpress

Winform grid title view

DevExpress là bộ control  rất hữu ích cho việc thiết kế và phát triển phần mềm, website,  đối với .NET nó thay thế hầu hết các control của bộ visual studio, nó không những giúp thiết kế được form đẹp hơn mà còn giúp cho công việc lập trình nhẹ nhàng hơn, nhất là trong việc tương tác dữ liệu.

Continue reading