Jenkins – An Open Source for Continuous Integration Server

Posted in DevOps, F Sharp

1. Giới thiệu
– Là một ứng dụng web application mã nguồn mở (được cộng đồng phát triển theo giấy phép MIT) đóng vai trò máy chủ build & test của hệ thống tích hợp liên tục.
– Jenkins được viết bằng Java nên Jenkins có thể kết hợp được với hầu hết các công cụ khác của hệ thống tích hợp liên tục với nhiều nền tảng khác nhau và đặc biệt là tảng mobi application (android). Continue reading

Continuous Integration (CI) – Tích hợp liên tục

Posted in DevOps

1. Định nghĩa
Tích hợp liên tục (CI) là phương pháp phát triển phần mềm đòi hỏi các thành viên trong nhóm tích hợp công việc thường xuyên. Mỗi ngày, các thành viên đều phải theo dõi và phát triển công việc của họ ít nhất 1 lần. Việc này sẽ được một nhóm khác kiểm tra tự động, nhóm này sẽ tiền hành kiểm thử truy hồi để phát hiện lỗi nhanh nhất có thể. Cả nhóm thấy rằng phương pháp tiếp cận này giúp giảm bớt vấn đề về tích hợp hơn và cho phép phát triển phần mềm gắn kết nhanh hơn Continue reading

Basic Syntax FSharp

Posted in F Sharp

Here is a very quick overview on how to read F# code for newcomers unfamiliar with the syntax.

It is obviously not very detailed but should be enough so that you can read and get the gist of the upcoming examples in this series. Don’t worry if you don’t understand all of it, as I will give more detailed explanations when we get to the actual code examples.
Personally, I think that the F# syntax is very clear and straightforward when you get used to it. In many ways, it is simpler than the C# syntax, with fewer keywords and special cases. Continue reading