Client Server Architecture – Kiến trúc client-server

Posted in Architecture, Experience Projects

Mô hình Client server là một mô hình nổi tiếng trên mạng máy tính, phổ biến và được áp dụng rộng rãi ở trên các trang Web hiện nay.

Ý tưởng của mô hình này như sau: Client (máy khách) sẽ gửi yêu cầu (request) đến Server (máy chủ, cung ứng các dịch vụ cho các máy khách). Server sẽ xử lý dữ liệu và gửi kết quả về cho Client.

Continue reading

Microservices Architecture – Kiến trúc Microservices

Posted in Architecture, Experience Projects

Microservice là một loại kiến trúc phần mềm hướng dịch vụ, tập trung vào việc xây dựng một loạt các thành phần tự quản lý tạo nên ứng dụng. Không giống như các ứng dụng nguyên khối được xây dựng dưới dạng một đơn vị không thể chia tách, các ứng dụng microservice bao gồm nhiều thành phần độc lập output ra các API.

Continue reading

Serverless Architecture – Kiến trúc không có máy chủ

Posted in Architecture, Experience Projects

Serverless architecture là một cách tiếp cận điện toán đám mây để xây dựng và chạy các ứng dụng và dịch vụ mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng. Trong các ứng dụng không có máy chủ, việc thực thi code được quản lý bởi một máy chủ, cho phép các lập trình viên triển khai code mà không phải lo lắng về việc bảo trì và cung cấp máy chủ. Trên thực tế, serverless không có nghĩa là không có máy chủ. Không có ứng dụng trên máy chủ, nhưng một dịch vụ đám mây của bên thứ ba như AWS chịu trách nhiệm hoàn toàn cho các máy chủ này. Một kiến trúc không có máy chủ giúp loại bỏ sự cần thiết của các tài nguyên bổ sung, mở rộng ứng dụng, bảo trì máy chủ và cơ sở dữ liệu và hệ thống lưu trữ.

Continue reading

Service-oriented Architecture (SOA) – Kiến trúc hướng dịch vụ

Posted in Architecture, Experience Projects

Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) là một kiểu kiến trúc phần mềm dùng để chỉ ứng dụng bao gồm các tác nhân phần mềm rời rạc và lỏng lẻo thực hiện một chức năng cần thiết. SOA có hai vai trò chính: nhà cung cấp dịch vụ và người tiêu dùng dịch vụ. Cả hai vai trò này có thể được tham gia trong cùng một phần mềm. Khái niệm về SOA nằm ở chỗ: ứng dụng có thể được thiết kế và xây dựng theo kiểu mô-đun hóa, tích hợp dễ dàng và có thể tái sử dụng lại.

Continue reading

Monolithic Architecture – Kiến trúc một khối truyền thống

Posted in Architecture, Experience Projects

Monolith là một từ cổ để chỉ một khối đá khổng lồ. Trong công nghệ phần mềm, một mẫu nguyên khối đề cập đến một đơn vị phần mềm không thể chia tách. Khái niệm phần mềm nguyên khối nằm trong các thành phần khác nhau của ứng dụng được kết hợp thành một chương trình duy nhất trên một nền tảng duy nhất. Thông thường, ứng dụng nguyên khối bao gồm cơ sở dữ liệu, giao diện người dùng phía client và ứng dụng phía máy chủ. Tất cả các bộ phận của phần mềm được hợp nhất và tất cả các chức năng của phần mềm được quản lý ở một nơi.

Continue reading