Sự tiến hóa của kiến trúc phần mềm và sự ra đời của kiến trúc Microservice

Posted in Experience Projects, Architecture, Microservices

Bài viết trước mình đã so sánh kiến trúc xây dựng và kiến trúc phần mềm, đến hẹn lại lên, với bài viết này mình sẽ đi sâu hơn về quá trình hình thành của các kiến trúc phần mềm dẫn tới sự ra đời của kiến trúc Microservice

Sự tiến hóa của kiến trúc phần mềm

Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến những thông tin những cỗ máy tính đời đầu, nó chẳng có màn hình mà chỉ có những mảnh đục lỗ tượng trưng cho 0 và 1. Rồi nó phát triển lên một chút là những hệ điều hành đen sì mà bạn chỉ có thể gõ và giao tiếp với nó bằng câu lệnh. Khi này những phần mềm ứng dụng trên Terminal ra đời đánh dấu thời điểm khởi nguyên cho sự phát triển của phần mềm sau này.

Continue reading

Monolithic Architecture – Kiến trúc một khối truyền thống

Posted in Architecture, Experience Projects

Monolith là một từ cổ để chỉ một khối đá khổng lồ. Trong công nghệ phần mềm, một mẫu nguyên khối đề cập đến một đơn vị phần mềm không thể chia tách. Khái niệm phần mềm nguyên khối nằm trong các thành phần khác nhau của ứng dụng được kết hợp thành một chương trình duy nhất trên một nền tảng duy nhất. Thông thường, ứng dụng nguyên khối bao gồm cơ sở dữ liệu, giao diện người dùng phía client và ứng dụng phía máy chủ. Tất cả các bộ phận của phần mềm được hợp nhất và tất cả các chức năng của phần mềm được quản lý ở một nơi.

Continue reading