Vấn đề lỗ hổng schema và type trong graphQL

Posted in GraphQL, Experience Projects, Resolve Issues

Đầu tiên phải nói đến thế mạnh nổi bật trong graphQL đó là vấn đề dynamic câu lệnh request. Tuy nhiên để làm được vấn đề này thì graphQL đưa ra một khái niệm đó là Introspection. Khái niệm này thường được sử dụng để hỗ trợ câu lệnh truy vấn có thể merge các request lại với nhau, nó cho chúng ta biết cấu trúc schema hay kiểu dữ liệu của từng thuộc tính trong Dto (một tầng trao đổi giữa frontend và backend).

blog.ntechdevelopers.com
Continue reading

Vấn đề truyền nhận trong Azure service bus

Posted in Experience Projects, Resolve Issues

Microservice chắc chắn không ai còn xa lạ gì nữa, và vấn đề communication trong nội bộ các service của hệ thống microservice cũng là một vấn đề quan trọng mà chắc mình cũng không cần phải đề cập lại.

Nhưng với bài viết này mục đích là mình take note lại issue trong vấn đề truyền nhận dữ liệu với dung lượng lớn, hi vọng bạn đọc có thể hiểu và tránh được trong quá trình implement.

ServiceBusTopic
Continue reading