Messages Queue – Cách mà Microservice giao tiếp với nhau

Posted in Experience Projects, Microservices

Bài viết trước mình đã giới thiệu 3 cách giao tiếp trong Microservice, bạn có thể đọc lại tại đây
http://blog.ntechdevelopers.com/giao-tiep-trong-microservices/

Bài viết này mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu cách thức giao tiếp đầu tiên trong 3 cách thức giao tiếp trên.

Bắt đầu nhé!

Continue reading

Giao tiếp trong Microservices

Posted in Experience Projects, Microservices

Như mình đã nêu ở bài viết trước, nếu so sánh Microservice với xây dựng một căn nhà thì vấn đề giao tiếp trong Microservice chính là những cánh cửa, có thể là những cánh của thông giữa các phòng (Internal) hay cũng có thể những cánh của thông ra ngoài trời (External).

Bạn đọc có thể xem lại tại đây
http://blog.ntechdevelopers.com/lot-ta-ban-chat-cua-kien-truc-microservice-so-voi-kien-truc-xay-dung/

Ở bài viết này mình sẽ làm rõ các vấn đề giao tiếp trong Microservice nhé.

Bắt đầu thôi!

Continue reading

Vấn đề truyền nhận trong Azure service bus

Posted in Experience Projects, Resolve Issues

Microservice chắc chắn không ai còn xa lạ gì nữa, và vấn đề communication trong nội bộ các service của hệ thống microservice cũng là một vấn đề quan trọng mà chắc mình cũng không cần phải đề cập lại.

Nhưng với bài viết này mục đích là mình take note lại issue trong vấn đề truyền nhận dữ liệu với dung lượng lớn, hi vọng bạn đọc có thể hiểu và tránh được trong quá trình implement.

ServiceBusTopic
Continue reading