Giới Thiệu Về Prolog và Ứng Dụng Vào Hệ Giải Toán (Part2)

Posted in You don't know Dev!, You don't know Prolog

Chương II: Ứng Dụng Vào Hệ Giải Toán

Các phép toán đơn giản

Bài toán 1: Các phép toán số học cơ bản: + , – , *, /,mod.

Yêu cầu bài toán.

Cho 2 toán hạng a và b. Tính tổng, hiệu, tích, thương và chia lấy dư của 2 toán hàng đó.

  • Input: Cho 2 số a và b.
  • Output: Tính
  • Tổng: a + b = ?
  • Hiệu: a – b = ?
  • Tích: a * b = ?
  • Thương: a / b = ?
  • Chia lấy phần dư: a mod b =?.

Ý tưởng giải thuật. Continue reading

Giới Thiệu Về Prolog và Ứng Dụng Vào Hệ Giải Toán (Part1)

Posted in You don't know Dev!, You don't know Prolog

Chương I: Giới Thiệu Về Prolog

  1. Giới thiệu

Prolog là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất trong dòng các ngôn ngữ lập trình lôgich (Prolog có nghĩa là PROgramming in LOGic). Ngôn ngữ Prolog do giáo sư người Pháp Alain Colmerauer và nhóm nghiên cứu của ông đề xuất lần đầu tiên tại trường Đại học Marseille đầu những năm 1970. Đến năm 1980, Prolog nhanh chóng được áp dụng rộng rãi ở châu Âu, được người Nhật chọn làm ngôn ngữphát triển dòng máy tính thế hệ 5. Prolog đã được cài đặt trên các máy vi tính Apple II, IBM-PC, Macintosh. Continue reading

Up and Going – Hiểu về lập trình (Phần 2)

Posted in You don't know Dev!, You don't know JS

Bình luận trong code
Nhân viên cửa hàng điện thoại có thể liệt kê vài tính năng của loại điện thoại mới hoặc một số kế hoạch của công ty cô ta đưa ra. Những ghi chú đó chỉ dành cho nhân viên — nó không phải dành cho khách hàng. Tuy nhiên, những ghi chú đó đó giúp cô ta làm việc tốt hơn bằng cách tài liệu hoá những gì cô có thể nói với khách hàng. Continue reading

Up and Going – Hiểu về lập trình (Phần 1)

Posted in You don't know Dev!, You don't know JS

Code
Một chương trình, thường được gọi là source code hoặc code, là một tập hợp các hướng dẫn để yêu cầu máy tính cần xử lý một nhiệm vụ nào đó. Thông thường, code được lưu dưới dạng file văn bản, với js bạn có thể gõ code trực tiếp lên console của trình duyệt.
Các nguyên tắc của một định dạng hợp lệ cùng sự kết hợp của các hướng dẫn được gọi là ngôn ngữ máy tính, hay còn gọi là cú pháp, tương tự như ngôn ngữ giao tiếp chỉ cho bạn cách đọc từ và các tạo ra câu đúng bằng cách sử dụng từ và dấu câu. Continue reading