Citus Data – Tưởng dễ mà khó không tưởng

Đây là loạt bài về Citus Data cũng như hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán. Một trong những xu hướng mới khi kết hợp với microservices. Hi vọng loạt bài viết này sẽ giúp cho bạn hiểu được cái nhìn tổng quan nhất về cơ sở dữ liệu phân tán cũng như Citus Data

ntechdevelopers

Chia để trị, Xu hướng phân tán – Một xu hướng đi đâu cũng gặp!

Citus data (cơ sở dữ liệu phân tán) và câu chuyện tăng hiệu năng

PostgreSQL liệu có như tuyên bố “Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở tiên tiến nhất thế giới”

Citus Data – Phải chăng bạn có nên sử dụng nó hay không?

Xây dựng web app multi-tenant đơn giản với Citus data và AspNet Core

Hiểu về Sharding trong Citus Data

Sharding trong Citus Data không hề đơn giản như bạn nghĩ

Xây dựng real-time analytics dashboards với Postgres và Citus


Source code: Github

Leave a Reply