You don't know Dev

View All
November 25, 2021 0

Hướng dẫn cài đặt IDE Code::Blocks (lập trình C/C++)

By Nam Vu

Bài viết trước đó mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt IDE DevC++ rồi, tuy nhiên có một số bạn cho rằng nó khó dùng và không quen cũng...

Tips and Tricks

View All
November 24, 2021 0

Rule conventions – Các quy tắc chuẩn trong các ngôn ngữ

By Nam Vu

Làm công việc gì cũng vậy, thường đến một tổ chức hay một dự án nào đó bạn đều phải tuân theo những quy tắc nhất định để có thể...

Citus Data

View All
January 21, 2021 0

Citus Data – Tưởng dễ mà khó không tưởng

By Nam Vu

Đây là loạt bài về Citus Data cũng như hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán. Một trong những xu hướng mới khi kết hợp với microservices. Hi...

Design Patterns

View All
November 8, 2021 0

GoF Design Patterns – Nó là gì mà tại sao các senior bắt buộc phải biết!

By Nam Vu

Khi lập trình đến một giai đoạn nhất định, thường là khi trải qua fresher hay junior, bạn sẽ phải đối mặt với các vấn đề trong quá trình thực...

ntechdevelopers
November 17, 2021 0

Acceptance Test là gì?

By Nam Vu

Acceptance Test là một trong những giai đoạn thuộc lĩnh vực kiểm thử phần mềm. Vậy, Acceptance Test là gì?…

November 16, 2021 1

Automation Test là gì?

By Nam Vu

Cũng là một kiểu testing khác và cũng nằm ngoài tháp kiểm thử, nhưng đây là một trong những phần…

November 15, 2021 0

Regression Test là gì?

By Nam Vu

Trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, regression test là một loại kiểm thử đóng vai trò cực kỳ quan…

November 14, 2021 0

System Test là gì?

By Nam Vu

Lai tiếp tục các bài viết về Testing, bài viết trước mình đã cùng bạn đi qua “Unit Test là…

November 13, 2021 1

Integration Test là gì?

By Nam Vu

Tiếp tục bài viết về testing, đây là bài viết về Integration Test cấp độ cao hơn của Unit Test. Cùng bắt…