F# (F Sharp) – Who are you?

F# (F Sharp) – Who are you?

March 24, 2018 2 By Nam Vu

Microsoft cho biết F# CTP 8-2010 được cung cấp ở các dạng MSI để dùng với .NET và Visual Studio, dạng ZIP để dùng với các bổ sung và nền tảng CLI khác gồm .NET Compact Framework cho Xbox 360 và Mono cho Mac, Linux và các nền tảng khác.


Microsoft luôn mô tả F# là một ngôn ngữ lập trình hàm dành cho nhà phát triển .NET, tận dụng sức mạnh của Visual Studio, và sẽ được tích hợp vào Visual Studio 2010.
Vậy F# là gì?
F# (đọc là F Sharp) là một ngôn ngữ lập trình hàm (Functional Programming) , hướng đối tượng (Object – oriented),được xây dựng trên mô hình xây dựng trên. NET. Nó giúp người lập trình viết code đơn giản để giải quyết những vấn đề phức tạp.

  • F# là một biến thể của ML (ngôn ngữ lập trình Metalanguage) và dựa trên nền tảng của ngôn ngữ lập trình hàm Ocaml.
  • Ban đầu được phát triển bởi Don Syme ở Microsoft Research nhưng hiện giờ nó tiếp tục được phát triển tại Microsoft Developer Division.
  • F# bắt đầu xuất hiện từ năm 2005 và phiên bản mới nhất hiện nay đó là F# 2.0 (phát hành ngày 17/08/2010) và là một phần của Visual Studio 2010.
  • F# hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, trong F# cho phép bạn trừu tượng hóa code vào classes và objects, cho phép đơn gian hóa code của bạn.
  • F# liên kết chặt chẽ với .NET và cho phép bạn làm được tất cả những gì .NET có thể. F# biên dịch được tất cả những bản cài đặt theo đặc tả Common Language Infrastructure(CLI), và file thực thi được tạo ra chạy được trên tất cả những môi trường có CLI. Điều này có nghĩa là F# không bị giới hạn bởi Windows, mà còn có thể chạy được trên Linux, Apple Mac OS X và OpenBSD. Hơn thế nữa, F# tích hợp mật thiết với .NET Framework Base Class Library(BCL). Việc sử dụng BCL trong F# đôi khi còn đơn giản hơn trong C# hay VB.NET.
  • F# hỗ trợ lập trình hàm, là một phong cách lập trình tập trung vào những gì mà chương trình sẽ làm chứ không phải là nó sẽ làm việc như thế nào? Ngoài ra, F# là một ngôn ngữ strongly-typed mà sử dụng kiểu suy luận, nghĩa là các kiểu dữ liệu không cần phải khai báo rõ ràng bởi người lập trình mà chúng sẽ được suy ra bởi trình biên dịch trong quá trình biên dịch.
  • F# được cài đặt mặc định với Visual Studio 2017, để biết thêm chi tiết về Visual F# Tools for Visual Studio 2017 bạn có thể truy cập vào đường link:
    https://blogs.msdn.microsoft.com/dotnet/2017/03/07/announcing-f-4-1-and-the-visual-f-tools-for-visual-studio-2017-2/

Đây là loạt bài viết về một ngôn ngữ khá thú vị này, hãy cùng theo dõi nhé!!!
Bài viết sau mình sẽ giới thiệu các cú pháp cơ bản trong F#…