Setting Up Redis On Azure Portal

Setting Up Redis On Azure Portal

January 6, 2022 1 By Nam Vu

Bài viết trước mình có nói về distributed cache cũng như redis cache và demo minh họa cho redis cache trên local. Tuy nhiên với một số nền tảng công nghệ cloud thì có hỗ trợ các dịch vụ về caching. 

Ở bài viết này mình sẽ nói về một trong số dịch vụ caching của Azure, đó chính là Redis On Azure Portal

Bắt đầu thôi.

Đầu tiên bạn phải đăng ký Azure subscription để có thể sử dụng các dịch vụ của Azure. Nếu bạn chưa có tài khoản thì bạn có thể tạo nó miễn phí tại đây nhé!
https://azure.microsoft.com/en-us/free/

Sau khi có Subscription thì bạn vào Azure portal (https://portal.azure.com/) để tạo resource.

Trên New page thì bạn chọn tới mục Database và chọn Azure Cache for Redis

Để kết nối với Azure Cache for Redis, người sử dụng dịch vụ này sẽ cần quan tâm đến hostname, ports và key của cache.
Sau khi đăng ký Azure Cache for Redis thì mọi thông số này đều được Azure cung cấp.

Để lấy thông tin hostname và port thì bạn vào thanh menu bên trái và chọn properties sẽ thấy.

Nó có dạng:

<DNS name>.redis.cache.windows.net.

Các bước thực hiện làm việc với Azure Cache for Redis tương tự như làm việc với Redis thông thường mà mình đã hướng dẫn trong bài viết trước. Mình xin được tóm tắt lại như sau:

– Install NuGet package Microsoft.Extensions.Caching.StackExchangeRedis

– Install NuGet package StackExchange.Redis

– Cấu hình redis trong startup.cs/ConfigureServices method

– Thêm configuration vào trong appsetting.json. Cái này mình sẽ không set trỏ đến redis localhost mà sẽ trỏ đến hostname mà được cung cấp sau khi đăng ký bên trên.

"ConnectionStrings": {
    "RedisCache": "demo.redis.cache.windows.net:6380,password=<YOUR-PASSWORD>=,ssl=True,abortConnect=False"
  },

Tất các setting options hay cách sử dụng đều giống với dùng redis thông thường. 

Ok, trên đây là cách tạo và cấu hình Azure Cache for Redis. Đồ mất tiền nên bạn sẽ không phải quản lý gì nhiều với nó, việc của bạn là dùng nó vào dự án của bạn mà thôi. Nó cũng là một sự lựa chọn khác nữa khi bạn triển khai caching trên cloud.

Chúc bạn thành công!


#ntechdevelopers