Automation Test là gì?

Automation Test là gì?

November 16, 2021 2 By Nam Vu

Cũng là một kiểu testing khác và cũng nằm ngoài tháp kiểm thử, nhưng đây là một trong những phần kiểm thử quan trong không kém trong Non-Functional Requirement. Và nó cũng là một mảng lớn, đã và đang phát triển song song với ngách backend, frontend hay full-stack. Hi vọng bài viết sẽ là một khái niệm cơ bản để bạn lựa chọn ngách nhỏ ngày trong nghề lập trình viên trong tương lai.

Automation test là gì?

Automation test (kiểm thử tự động hoá) là một kỹ thuật kiểm thử phần mềm để kiểm tra và so sánh kết quả thực tế với kết quả theo chỉ tiêu đặt ra. Automation Test sẽ được dùng để tự động hoá các nhiệm vụ được lặp đi lặp lại và các nhiệm vụ khó thực hiện bằng cách thủ công.

Hiểu ngắn gọn rằng, các vấn đề kiểm thử có thể dùng công cụ để đạt hiệu suất cao hơn việc kiểm thử thủ công bằng tay.

Tại sao bạn nên học Automation Test?

Nếu có tìm hiểu về ngành Tester, chắc bạn cũng đã biết có 2 loại Tester là Manual Testing và Automation Testing.

Việc lựa chọn 1 trong 2 lại tester là định hướng của mỗi người. Nhưng nếu để lựa chọn loại nào tốt hơn, có môi trường và mức lương tốt hơn thì Automation Testing sẽ là một lựa chọn nên cân nhắc.

Tất nhiên, không thể phủ nhận mặt tốt của Manual Testing, nhưng về tính chất và độ chính xác cao hơn thì Automation Testing sẽ có điểm ưu việt hơn.

Dưới đây là những ưu điểm của việc học Automation Test:

– Độ chính xác cao: Các công cụ kiểm thử tự động có sự ổn định cao hơn so với thủ công. Đặc biệt trong trường hợp nhiều test case, độ tin cậy và chính xác cao hơn so với kiểm thử thủ công.

– Khả năng lặp: Công cụ kiểm thử tự động giúp cho các tester không phải lặp lại thao tác (nhập dữ liệu, click, kiểm tra kết quả,..) với độ tin cậy và tính ổn định cao.

– Khả năng tái sử dụng: Với một bộ kiểm thử tự động có thể sử dụng cho nhiều phiên bản ứng dụng phần mềm khác nhau. Đây được gọi là khả năng tái sử dụng.

– Tốc độ nhanh chóng: Do việc thực hiện bởi máy nên tốc độ của máy kiểm thử tự động nhanh hơn nhiều so với tốc độ thủ công của con người. Nếu kiểm thử thủ công thực thi một test case mất 5 phút thì kiểm thử tự động chỉ cần đến 30s để thực thi.

– Chi phí thấp: Nếu kiểm thử tự động được áp dụng đúng cách, quá trình có thể tiết kiệm được thời gian, chi phí và nhân lực, do kiểm thử tự động nhanh hơn nhiều so với kiểm thử thủ công.

#ntechdevelopers