#6 Bắt đầu chiến dịch – Phát hiện một số tính năng nhỏ với Manual Testing

Posted in Experience Projects, Performance Testing

Đầu tiên thì mình phải khẳng định đây là tính năng nhé! Không đùa đâu, nó là tính năng thật sự mà. Xin phép admin mình được báo cáo các tính năng như sau:

Đi dạo vòng vòng qua đăng nhập, đăng xuất, đăng ký

Chức năng đăng nhập đăng xuất thì rất đơn giản rồi. Nhưng mình muốn lưu ý về tính năng tạo tài khoản thông qua facebook nhé

Continue reading