#2 Performance testing – Nó là cái quái gì mà lại dùng nó để vọc phá spiderum

Posted in Experience Projects, Performance Testing

Trước khi bắt đầu vào chiến dịch vọc phá spiderum thì bài viết này nhằm tổng hợp và định nghĩa một số khái niệm về testing cho những anh chị em ngoại đạo hiểu được hay mường tượng được về Performance testing mà mình nói ở bài viết giới thiệu trước nhé

Các phương pháp test được phân chia dựa vào blackbox testing và whitebox testing. Hai phương pháp tiếp cận này được chú ý trong lúc thiết kế testcase.

Continue reading

#1 Lỗ hổng spiderum hay chỉ là tính năng – Cái nhìn từ một Performance testing

Posted in Experience Projects, Performance Testing

Đầu tiên, phải nói là mình đã email cho admin về vấn đề này khá là lâu rồi.  Nhưng có thể đây là một tính năng của Spiderum thì sao (Câu nói kinh điển của dân dev “Đây không phải là bug, đây là tính năng”).

Tiếp đó, mình không phải là hacker cũng không chuyên về testing (QC – Kiểm thử chất lượng sản phẩm), chỉ là thời gian trước mình có tham gia vào đội kiểm thử hiệu năng (Performance testing) và mình học được một số kiến thức nên nhân tiện test thử.

Continue reading

Microservices Architecture – Kiến trúc Microservices

Posted in Architecture, Experience Projects

Microservice là một loại kiến trúc phần mềm hướng dịch vụ, tập trung vào việc xây dựng một loạt các thành phần tự quản lý tạo nên ứng dụng. Không giống như các ứng dụng nguyên khối được xây dựng dưới dạng một đơn vị không thể chia tách, các ứng dụng microservice bao gồm nhiều thành phần độc lập output ra các API.

Continue reading

Serverless Architecture – Kiến trúc không có máy chủ

Posted in Architecture, Experience Projects

Serverless architecture là một cách tiếp cận điện toán đám mây để xây dựng và chạy các ứng dụng và dịch vụ mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng. Trong các ứng dụng không có máy chủ, việc thực thi code được quản lý bởi một máy chủ, cho phép các lập trình viên triển khai code mà không phải lo lắng về việc bảo trì và cung cấp máy chủ. Trên thực tế, serverless không có nghĩa là không có máy chủ. Không có ứng dụng trên máy chủ, nhưng một dịch vụ đám mây của bên thứ ba như AWS chịu trách nhiệm hoàn toàn cho các máy chủ này. Một kiến trúc không có máy chủ giúp loại bỏ sự cần thiết của các tài nguyên bổ sung, mở rộng ứng dụng, bảo trì máy chủ và cơ sở dữ liệu và hệ thống lưu trữ.

Continue reading

Service-oriented Architecture (SOA) – Kiến trúc hướng dịch vụ

Posted in Architecture, Experience Projects

Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) là một kiểu kiến trúc phần mềm dùng để chỉ ứng dụng bao gồm các tác nhân phần mềm rời rạc và lỏng lẻo thực hiện một chức năng cần thiết. SOA có hai vai trò chính: nhà cung cấp dịch vụ và người tiêu dùng dịch vụ. Cả hai vai trò này có thể được tham gia trong cùng một phần mềm. Khái niệm về SOA nằm ở chỗ: ứng dụng có thể được thiết kế và xây dựng theo kiểu mô-đun hóa, tích hợp dễ dàng và có thể tái sử dụng lại.

Continue reading