Lần đầu phỏng vấn khi bước chân ra hà nội sẽ như thế nào!

Đây là bài viết lục lại ký ức khi mình phỏng vấn 1 công ty IT khi mình mới bước chân ra hà nội. Khi còn làm việc ở trong sài gòn thì thật tiếc là thời gian quá lâu rồi nên mình không thể ghi lại được.

1. Bài test: 30 phút
Gồm 4 phần:
OOP
Data structure
Database
Design pattern
1.1
– Câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến 4 thuộc tính 5 câu
– Câu hỏi đọc code và tìm lỗi output 2 câu
– Câu hỏi tổng hợp OOP 5 câu (chọn nhiều đáp án cùng một lúc)
– Câu hỏi chuyên OOP cho .net 3 câu (Ví dụ đơn kế thừa trong .net hay từ khóa sealed c#)
1.2
– Câu hỏi về một số thuật toán cơ bản (sort, search), các hạn chế của thuật toán đó. 3 câu
– Các cấu trúc colection, concurent colection. 2 câu
– Câu hỏi về liên kết đơn, đôi, vòng. 2 câu
– Câu hỏi tổng hợp về tối ưu các sử dụng kiểu dữ liệu 3 câu
1.3
– Câu hỏi khái niệm, diễn dải từ viết tắt, các loại database 3 câu
– Câu hỏi về mô hình hóa, ORM 2 câu
– Câu hỏi về chuẩn hóa dữ liệu NF1,2,3; Cho 1 database, hỏi nó đã chuẩn hóa chưa, mắc phải lỗi chuẩn hóa số mấy. 2 câu
– Câu hỏi về T-SQL, các câu lệnh, cho 1 database chọn câu lệnh nào có output đúng (join, like, group by, having in) 3 câu
1.4
– Câu hỏi liên quan đến khái niệm, các loại, khi nào sử dụng pattern. 5 câu
– Câu hỏi cho đoạn code có sẵn, hỏi đó là implement pattern nào. 2 câu
– Câu hỏi chọn đáp án trường hợp nào kết hợp 2 pattern. 1 câu
2. PV technical: 2 người. 1 ng team leader, 1 ng hình như là line manager
– Giới thiệu bản thân và nói về dự án tâm đắc bằng tiếng anh
– Hỏi tiếp tiếng anh mà em trả lời xong câu trên là hết cái nói rồi. Nên kêu nó có thể tiếp tục bằng TV được không
– Hỏi về quá trình làm trước đó, công nghệ sử dụng trong các dự án
– Có làm web mvc web api bao giờ chưa
– Khác nhau MVVM (lúc nãy nói trong dự án NADAE) và MVC
– So sánh web api và wcf
– Ngoài wcf còn biết công nghệ nào tương tự không
– Nói các mối liên hệ của web MVC
– So sánh MVC trước đó và MVC core
– Authencatio, identity trong web MVC
– Có bao nhiêu cách trao đổi data giữa Controller và view
– Em biết razor k, sơ lược về hoạt động của razor
– Trong controller a có Action nhận object từ view. Em có bao nhiêu cách validate object đó
– So sánh Session, cookie, state. Em xài từng thứ đó khi nào
– Em đã từng custom validation chưa. Thử nói 1 cái đơn giản xem
– Em có custom EditorFor chưa. Khi nào cần phải custom
– So sánh HtmlString và html thường, Em đã custom error với htmlstring bao giờ chưa
– Em xài framework j để làm việc với database
– EF core khác EF trước đó ntn
– Em có xái linq để làm việc vs database hay khi
– Hoạt động của linq như thế nào. Khi nào thì nó generate ra chuỗi truy vấn, runtime hay complile time
– Có mấy cách làm việc vs EF, so sánh code first và database first, cái nào tốt hơn, khi nào xài cái nào
– Em biết bao nhiêu framework javascript so sánh
– Nếu anh có case bất đồng bộ thì em xài hàm nào trong javascript
– A muốn call Action trong controller của MVC thì xài hàm nào trong javascript.
– Em đã custom component angular bao giờ chưa.
– Cách kết hợp angular 4 và MVC như thế nào
– Angular hay React có thể thay thế javascript trong web MVC được không
– Trong web MVC application, javascript có thể tương tác với database mà không thông qua web MVC được không?
3. HR
– Hỏi mức lương hiện tại, mức lương mong muốn,
– Định hướng 3-5 năm tới
– Tại sao lại muốn nhảy việc
– Bà ý giới thiệu cty, quy trình, đãi ngộ các kiểu
– Em có câu hỏi j k?
Hi vọng những thứ được đề cập bên trên có thể giúp ích được phần nào cho bạn!
Chúc bạn may mắn

Leave a Reply