Lập trình kỹ thuật đồ hoạ với OpenGL căn bản qua ví dụ

Posted in OpenGL

OpenGL là giao diện phần mềm hướng thủ tục theo chuẩn công nghiệp hỗ trợ đồ hoạ 3 chiều. Được phát triển đầu tiên bởi Silicon Graphic Inc,bao gồm khoảng 250 câu lệnh được hỗ trợ bởi nhiều ngôn ngữ như C, C++,Java. Cho phép người lập trình sử dụng tạo ra các đối tượng đồ họa. OpenGL được thiết kế không phụ thuộc vào nền tảng phần cứng cũng như hệ điều hành máy tính (independence of hardware platform and operating system). Với OpenGL ta sẽ tạo ra các mô hình từ các đối tượng hình học cơ bản đó là điểm (point), đường (line) và đa giác (polygon).

Continue reading

Cách Viết Một Chương Trình OpenGL

Posted in OpenGL

Có 2 cách viết chương trình OpenGL:

  • Dùng thư viện cấp cao kiểu graphics hay game engine, như Irrlicht vs Ogre3D. Các này thì không cần biết OpenGL là gì.
  • Dùng trực tiếp API do OpenGL cung cấp kèm hoặc không kèm thư viện AUX. AUX là thư viện để tạo cửa sổ và quản lí input từ chuột, bàn phím. Không dùng AUX thì ta phải tự làm các việc trên. Nếu dùng AUX thì chương trình sẽ cross-platform.
Continue reading

Các Api sử dụng trong OpenGL

Posted in OpenGL
ntechdevelopers

1. Khởi tạo chương trình dùng GLUT void glutInit(int *argc, char **argv); Tham số: argc va argv truyền vào từ hàm “main()” 

2. Thiết lập vị trí cửa sổ void glutInitWindowPosition(int x, int y). Tham số: tọa độ cửa sổ từ góc trái trên cùng 

3. Thiết lập kích thước của sổ void glutInitWindowSize (int width, int height). Tham số: width – chiều rộng cửa sổ height – chiều dài cửa sổ 

Continue reading

Giới thiệu về OpenGL

Posted in OpenGL

Có lẽ bạn chưa biết, một số tựa game gắn liền với tuổi thơ của bạn như America’s Army, Call of Duty, CounterStrike 1.6, Half-Life, Minecraft được xây dựng bằng OpenGL.
Open GL (tên đầy đủ là Open Graphics Library) là một tiêu chuẩn kỹ thuật đồ họa được tạo ra nhằm mục đích định ra một giao diện lập trình ứng dụng đồ họa ba chiều hoặc hai chiều.
Hãy cùng mình thử tìm hiểu về thư viện này nhé!

ntechdevelopers
Continue reading

Hướng dẫn sử dụng thư viện OpenGL với Visual Studio

Posted in OpenGL

Mục đích sử dụng thư viện OpenGL với các hàm có sẵn để có thể dễ dàng vẽ các hình ảnh đồ họa trong Win32 Console application. Trước đây, trong khác phiên bản từ Visual C++ 6.0 trở về trước, cũng như các phiên bản Turbo C, Borland C để vẽ hình có thể sử dụng thư viện graphics.h tuy nhiên ở những phiên bản Visual Studio sau này, thư viện graphics.h đã bị loại bỏ và cũng không còn được hỗ trợ. Bởi vì bên cạnh thư viện graphics.h đã lỗi thời, nổi lên các thư viện đồ hoạ tốt hơn và cũng dễ dàng sử dụng hơn, điển hình trong đó là thư viện OpenGL.

Bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn cách cài đặt thư viện OpenGL, tạo project trong Visual Studio C++ sử dụng thư viện OpenGL và một ví dụ cơ bản về vẽ hình bằng các hàm trong thư viện OpenGL.

Continue reading