Case study power platform

Posted in Tips, Power Platform

Power App

  • If you create the database first (share point first), you can create a power app via Model-driven
  • If you create with design UI, you can create a power app via canvas
  • Break components simple and re-used many times. However, you must be careful with input and output when defining a component
  • The values are used for many screens, you can define global variables instead of a hard code value. For example font size, color, app Id
  • If you change the value in the share point list, please refresh the connection in the Data tab
  • When you want to add flow (Power Automate), please create a button and add flow via the Action menu by this button. Because when you add flow, it will replace the current code.
  • When change the properties of the component, please verify the input value. Because it will reset value when change properties of the component
  • After deploying, change App Id in configuration to link email and app have worked smoothly
  • Try to save always because the browser can crash and lost sources code
  • Using component should create a key to independent between 2 binding components
Continue reading

Cách mà tôi học một công nghệ mới

Posted in Dev's Life

Là một lập trình viên chắc hẳn ai cũng từng phải học hay tiếp cận một công nghệ mới. Nếu công nghệ đó có người đi trước dẫn lối thì chúc mừng bạn, bạn đã là người may mắn. Nếu công nghệ hoàn toàn mới với công ty cũng như bản thân bạn thì bạn phải trải qua một cảm nhận không mấy dễ chịu. Nhưng mà yên tâm đi sau khi bạn có thể làm chủ được công nghệ qua quá trình tự học này thì kiến thức và trình độ của bạn đã đạt tới một cảnh giới mới.

Continue reading

Tổng quan về Microsoft power apps

Posted in Experience Projects, Power Platform

Bài viết trước mình có đề cập đến hệ sinh thái của Microsoft power platform, bạn đọc có thể xem lại tại đây
http://blog.ntechdevelopers.com/moi-tuong-quan-cua-cac-thanh-phan-trong-he-sinh-thai-microsoft-power-platform/

Bài viết này mình xin đi tiếp một phần của Microsoft power platform đó chính là Microsoft power apps.

Bắt đầu thôi!

Continue reading

Mối tương quan của các thành phần trong hệ sinh thái microsoft power platform

Posted in Experience Projects, Power Platform

Bài viết trước mình có giới thiệu các thành phần cơ bản trong hệ sinh thái của microsoft power platform, bạn đọc có thể xem lại tại đây
http://blog.ntechdevelopers.com/microsoft-power-platform-va-he-sinh-thai-moi/

Bài viết này mình muốn xâu chuỗi các thành phần trong hệ sinh thái này thành một bức tranh tổng quát giúp bạn hình dung được sự mạnh mẽ của nó.

Bắt đầu nhé!

Continue reading

Microsoft Power Platform và hệ sinh thái mới

Posted in Experience Projects, Power Platform

Bài viết trước mình đã đề cập tới một cái tên dường như thay thế cho webform đó chính là Power App, và đây cũng chính là một phần trong hệ sinh thái mà mình sẽ nói tới trong bài viết ngày hôm nay.

Microsoft Power Platform và hệ sinh thái mới của Microsoft.

Continue reading