Olympic

Tài liệu luyện thi olympic tin học

Dưới đây là bộ tài liệu luyện thi olympic tin học ngày trước của mình. Có cả bài luyện tập và giải đề mấy năm ôn luyện tuy không được thành tích gì nhưng cũng giúp cho mình khá nhiều về cách logic tư duy sau khi ra trường.

Link:

De thi OLP – Google Drive

https://drive.google.com/drive/folders/1PotDTc6ryas4MMwAUIbgeTIHBF1X52fx?usp=sharing

OLP – Google Drive

https://drive.google.com/drive/folders/116MxB44K15JDj9KfIGMnozAExc6Btrnb?usp=sharing

OLP_2013 – Google Drive

https://drive.google.com/drive/folders/1t5DDcaf3NCKsC3u-hMRYW_AjS0B7ZJ_k?usp=sharing

OLP_2014 – Google Drive

https://drive.google.com/drive/folders/1pWLxk4RImihk27FiKyhDgOiJFxG4S8J6?usp=sharing

OLP_2015 – Google Drive

https://drive.google.com/drive/folders/1l2y3wc6uNOs7y2104aw_eH-uuCIJW8ZL?usp=sharing

THAM_KHAO – Google Drive

https://drive.google.com/drive/folders/1PotDTc6ryas4MMwAUIbgeTIHBF1X52fx?usp=sharing

Nguon khac – Google Drive

https://drive.google.com/drive/folders/1X_gYQeL5AcX4LmN_wtyQE0N5OSy1Vs3P?usp=sharing

Nhân đây xin cảm ơn thầy Ngô Thanh Tú người đã trực tiếp hướng dẫn trong khoảng thời gian ôn luyện. Hoài niệm chút về ngày xưa ^^

Leave a Reply