#13 Update script jmeter spiderum – Làm sao để có thể chuẩn bị data cho cả triệu CCUs

Posted in Experience Projects, Performance Testing

Trước đó mình đã đi dạo một vòng các api tìm kiếm người dùng khi thực hiện kiểm thử api. Từ đó mình thấy có thể lợi dụng chức năng tìm kiếm để có thể tạo dữ liệu đầu vào cho chiến dịch kiểm thử lần này.

Bài viết trước mình có giới thiệu cho các bạn mấy cách để Extract data(bóc tách dữ liệu) trong jmeter, bạn có thể đọc lại tại đây
http://blog.ntechdevelopers.com/update-script-jmeter-spiderum-script-performance-test-khong-phai-chi-record-la-xong-con-nhieu-thu-hay-ho-lam/

Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu cách lấy lượng lớn dữ liệu thông qua Loop Thread Group và Loop Controller (While, Foreach, If)

Continue reading

#12 Update script jmeter spiderum – Script Performance Test không phải chỉ record là xong! Còn nhiều thứ hay ho lắm

Posted in Experience Projects, Performance Testing

Bài viết trước mình đã tổ chức cấu trúc script test spiderum sau khi record xong với Thread Groups và Controller. Tuy nhiên script test không chỉ dừng ở đó, nó còn phải update nhiều để có thể bắt đầu thực hiện kiểm thử. Sau đâu là những thành phần giúp bạn có thể đưa đầu vào động cho script thay vì chỉ có 1 đầu vào duy nhất.

Continue reading

#11 Update script jmeter spiderum – Cách mà tôi tổ chức cấu trúc kịch bản kiểm thử

Posted in Experience Projects, Performance Testing

Ở bài viết trước mình có nói về cách mình record script cho ra kịch bản kiểm thử hiệu năng spiderum, tuy nhiên với script thô sau khi record đó thì không thể bắt đầu kiểm thử được. Bên dưới là hình ảnh script thô.

E77231DD 64E1 417C 990E 5DEC59443CA9

Đối với script thô này thì mình không thể chạy được với số lượng CCUs giả lập lớn được mà chỉ có thể định hình được các bước và các request trong kịch bản kiểm thử mà thôi.

Continue reading