Tổng quan về Microsoft power apps

Posted in Experience Projects, Power Platform

Bài viết trước mình có đề cập đến hệ sinh thái của Microsoft power platform, bạn đọc có thể xem lại tại đây
http://blog.ntechdevelopers.com/moi-tuong-quan-cua-cac-thanh-phan-trong-he-sinh-thai-microsoft-power-platform/

Bài viết này mình xin đi tiếp một phần của Microsoft power platform đó chính là Microsoft power apps.

Bắt đầu thôi!

Continue reading

Mối tương quan của các thành phần trong hệ sinh thái microsoft power platform

Posted in Experience Projects, Power Platform

Bài viết trước mình có giới thiệu các thành phần cơ bản trong hệ sinh thái của microsoft power platform, bạn đọc có thể xem lại tại đây
http://blog.ntechdevelopers.com/microsoft-power-platform-va-he-sinh-thai-moi/

Bài viết này mình muốn xâu chuỗi các thành phần trong hệ sinh thái này thành một bức tranh tổng quát giúp bạn hình dung được sự mạnh mẽ của nó.

Bắt đầu nhé!

Continue reading

Microsoft Power Platform và hệ sinh thái mới

Posted in Experience Projects, Power Platform

Bài viết trước mình đã đề cập tới một cái tên dường như thay thế cho webform đó chính là Power App, và đây cũng chính là một phần trong hệ sinh thái mà mình sẽ nói tới trong bài viết ngày hôm nay.

Microsoft Power Platform và hệ sinh thái mới của Microsoft.

Continue reading