#6 Bắt đầu chiến dịch – Phát hiện một số tính năng nhỏ với Manual Testing

Posted in Experience Projects, Performance Testing

Đầu tiên thì mình phải khẳng định đây là tính năng nhé! Không đùa đâu, nó là tính năng thật sự mà. Xin phép admin mình được báo cáo các tính năng như sau:

Đi dạo vòng vòng qua đăng nhập, đăng xuất, đăng ký

Chức năng đăng nhập đăng xuất thì rất đơn giản rồi. Nhưng mình muốn lưu ý về tính năng tạo tài khoản thông qua facebook nhé

Continue reading

#3 Chiến lược kiểm thử hiệu năng Spiderum – Kịch bản chức năng

Posted in Experience Projects, Performance Testing

Bài viết trước mình đã giới thiệu về performance testing, một kỹ thuật nho nhỏ trong 1 thế giới kiểm thử rộng lớn.
Bạn có thể đọc lại tại
http://blog.ntechdevelopers.com/performance-testing-no-la-cai-quai-gi-ma-lai-dung-no-de-voc-pha-spiderum/

Bài viết này mình sẽ nói sơ bộ về chiến lược chạy performance testing trên trang spiderum.

Bắt đầu thôi!

Continue reading