Giải mã (decryption) video trên Pluralsight

Giải mã (decryption) video trên Pluralsight

December 19, 2018 0 By Nam Vu

– Bạn có tài khoản PluralSight và muốn xem các khóa course offline. Tuy nhiên PluralSight buộc bạn phải download PluralSight Offline Player để xem. Nhưng bạn không thể mở các course bằng các trình duyệt khác do PluralSight Offline Player đã mã hóa video. Dưới đây là tool giải mã (decryption) video.

– Download PluralSight Offline Player tại: https://www.pluralsight.com/downloads

– Sau khi có PluralSight Offline Player bạn có thể chọn khóa bất kì và download course đó về máy.

– Khi download course xong bạn sẽ thấy các khóa học được lưu mặc địnhtại: C:\Users\<username>\AppData\Local\Pluralsight.

Nếu bạn thay đổi đường dẫn lưu khóa học, vui lòng ghi chú lại để nhập input decryption.

– Tool và source code để decryption được download tại đây: https://github.com/vuthanhnam94/decrypt.plusralsight

– Mở tool tại: decrypt.plusralsight/tool/Ntech.NetFramwork.DecryptPluralsight.exe

– Nhập input courses, database path và output video sau khi giải mã. Bạn có thể tùy chọn để giải mã cả script và clean database course sau khi giải mã.

– Click Execute button và bạn có thể xem video với trình duyệt thông thường và chia sẻ video ở bất cứ đâu.

– Bạn có thể tham khảo source code tại đường link git trên.

Nếu có thắc mắc gì hãy để lại bình luận bên dưới. Chúc bạn thành công!