Olympic

Posted in Olympic, Source Code

Tài liệu luyện thi olympic tin học

Dưới đây là bộ tài liệu luyện thi olympic tin học ngày trước của mình. Có cả bài luyện tập và giải đề mấy năm ôn luyện tuy không được thành tích gì nhưng cũng giúp cho mình khá nhiều về cách logic tư duy sau khi ra trường. Continue reading

Please follow and like us: