#14 Bắt đầu chạy kiểm thử hiệu năng – Chúc mừng bạn đã nằm trong tầm ngắm của tôi

Posted in Experience Projects, Performance Testing

Đầu tiên phải xin lỗi các anh chị em vì mình làm phiền đến mọi người trong qua trình chạy vừa rồi! Mình quay màn hình trong quá trình chạy bị treo nên phải record lại. Hi vọng mọi người vẫn ủng hộ mình nhé!

Đây là bài viết ghi lại sơ bộ quá trình chạy kiểm thử hiệu năng. Chỉ khác là thực tế thì mình chạy bằng non-gui mà thôi. Ở đây mình chạy bằng gui để mọi người có thể nhìn thấy một cách trực quan quá trình chạy performance test bằng jmeter. Cuối bài mình sẽ note lại một số câu lệnh chạy bằng non-gui để cách bạn có thể vận dụng thực tế.

Continue reading