#4 Chiến lược kiểm thử hiệu năng Spiderum – Đừng vội! hãy hiểu bản chất vấn đề với API Testing

Posted in Experience Projects, Performance Testing

Tiếp tục bài viết vọc phá spiderum nhé!

Bài trước mình có nói sơ qua về chiến lược Manual Test Overview để nắm được kịch bản chức năng của spiderum trước khi đi vào kiểm thử hiệu suất của trang này.

Continue reading