Hướng dẫn sử dụng tool cào (scraping) ebooks

Posted in Source Code, Tips

Nóng hổi!! Mình mới làm xong cái tool cào ebooks chuyên ngành về máy. Với các tính năng sau:

  • Cào ebooks theo từ trang
  • Cào ebooks theo danh mục category
  • View và download từ ebooks
  • Download nhiều ebooks bạn chọn
  • Download và sắp xếp thư mục theo danh mục categories
  • Export file csv chứa các link ebooks nhằm lưu trữ link khi cần
  • … Sẽ cập nhập thêm …

Continue reading

Please follow and like us:

Olympic

Posted in Olympic, Source Code

Tài liệu luyện thi olympic tin học

Dưới đây là bộ tài liệu luyện thi olympic tin học ngày trước của mình. Có cả bài luyện tập và giải đề mấy năm ôn luyện tuy không được thành tích gì nhưng cũng giúp cho mình khá nhiều về cách logic tư duy sau khi ra trường. Continue reading

Please follow and like us: