Up and Going – Hiểu về lập trình (Phần 2)

Posted in You don't know Dev!, You don't know JS

Bình luận trong code
Nhân viên cửa hàng điện thoại có thể liệt kê vài tính năng của loại điện thoại mới hoặc một số kế hoạch của công ty cô ta đưa ra. Những ghi chú đó chỉ dành cho nhân viên — nó không phải dành cho khách hàng. Tuy nhiên, những ghi chú đó đó giúp cô ta làm việc tốt hơn bằng cách tài liệu hoá những gì cô có thể nói với khách hàng. Continue reading

Please follow and like us:

Jenkins – An Open Source for Continuous Integration Server

Posted in DevOps, F Sharp

1. Giới thiệu
– Là một ứng dụng web application mã nguồn mở (được cộng đồng phát triển theo giấy phép MIT) đóng vai trò máy chủ build & test của hệ thống tích hợp liên tục.
– Jenkins được viết bằng Java nên Jenkins có thể kết hợp được với hầu hết các công cụ khác của hệ thống tích hợp liên tục với nhiều nền tảng khác nhau và đặc biệt là tảng mobi application (android). Continue reading

Please follow and like us:

Up and Going – Hiểu về lập trình (Phần 1)

Posted in You don't know Dev!, You don't know JS

Code
Một chương trình, thường được gọi là source code hoặc code, là một tập hợp các hướng dẫn để yêu cầu máy tính cần xử lý một nhiệm vụ nào đó. Thông thường, code được lưu dưới dạng file văn bản, với js bạn có thể gõ code trực tiếp lên console của trình duyệt.
Các nguyên tắc của một định dạng hợp lệ cùng sự kết hợp của các hướng dẫn được gọi là ngôn ngữ máy tính, hay còn gọi là cú pháp, tương tự như ngôn ngữ giao tiếp chỉ cho bạn cách đọc từ và các tạo ra câu đúng bằng cách sử dụng từ và dấu câu. Continue reading

Please follow and like us:

Continuous Integration (CI) – Tích hợp liên tục

Posted in DevOps

1. Định nghĩa
Tích hợp liên tục (CI) là phương pháp phát triển phần mềm đòi hỏi các thành viên trong nhóm tích hợp công việc thường xuyên. Mỗi ngày, các thành viên đều phải theo dõi và phát triển công việc của họ ít nhất 1 lần. Việc này sẽ được một nhóm khác kiểm tra tự động, nhóm này sẽ tiền hành kiểm thử truy hồi để phát hiện lỗi nhanh nhất có thể. Cả nhóm thấy rằng phương pháp tiếp cận này giúp giảm bớt vấn đề về tích hợp hơn và cho phép phát triển phần mềm gắn kết nhanh hơn Continue reading

Please follow and like us:

Lập kế hoạch nghiên cứu cho các newbie dotnet

Posted in Tips

.NET
Introduction to .NET Framework
[Basic]
.NET Fundamentals:
– What is Microsoft .NET?
– Common Language Runtime (CLR)
– Common Type System (CTS)
– Base Class Library (BCL)
– Common Language Infrastructure (CLI)
– Intermediate Language (MSIL/CIL/IL)
– Managed Code vs Unmanaged Code
– Assemblies and Deployment Continue reading

Please follow and like us: