Hệ mặt trời, tôi thực hiện mô phỏng nó ra sao!

Posted in OpenGL

Thực ra đây là một trong những đồ án môn học của mình làm vào 7 năm trước, một bài tập lớn ứng dụng OpenGL vào mô phỏng hệ mặt trời trong môn học kỹ thuật đồ hoạ.

Bài viết này mình xin được tóm tắt quá trình mình xây dựng dựa trên trí nhớ hiện tại của mình, các bạn có thể tham khảo code chi tiết ở phần source code cuối bài viết nếu quan tâm.

Như bài viết trước mình đã đề cập thì OpenGL là một thư viện đồ hoạ, nó giúp bạn có thấy xây dựng những ứng dụng cũng như mô phỏng về đồ hoạ khá dễ dàng.

Continue reading

Mô phỏng thuật toán, tưởng dễ mà khó!

Posted in Algorithm, Dev's Life

Bài viết trước mình có đề cập đến thuật toán, bạn đọc có thể đọc lại tại đây
http://blog.ntechdevelopers.com/thuat-toan-lieu-co-ma-thuat-phuc-tap-va-bi-an-nhu-moi-nguoi-van-nghi/
Hôm nay mình sẽ nói về việc áp dụng mô phỏng thuật toán trong quá trình học tập hiệu quả hơn!

Continue reading