Vấn đề lỗ hổng schema và type trong graphQL

Posted in GraphQL, Experience Projects, Resolve Issues

Đầu tiên phải nói đến thế mạnh nổi bật trong graphQL đó là vấn đề dynamic câu lệnh request. Tuy nhiên để làm được vấn đề này thì graphQL đưa ra một khái niệm đó là Introspection. Khái niệm này thường được sử dụng để hỗ trợ câu lệnh truy vấn có thể merge các request lại với nhau, nó cho chúng ta biết cấu trúc schema hay kiểu dữ liệu của từng thuộc tính trong Dto (một tầng trao đổi giữa frontend và backend).

blog.ntechdevelopers.com
Continue reading

#1 Lỗ hổng spiderum hay chỉ là tính năng – Cái nhìn từ một Performance testing

Posted in Experience Projects, Performance Testing

Đầu tiên, phải nói là mình đã email cho admin về vấn đề này khá là lâu rồi.  Nhưng có thể đây là một tính năng của Spiderum thì sao (Câu nói kinh điển của dân dev “Đây không phải là bug, đây là tính năng”).

Tiếp đó, mình không phải là hacker cũng không chuyên về testing (QC – Kiểm thử chất lượng sản phẩm), chỉ là thời gian trước mình có tham gia vào đội kiểm thử hiệu năng (Performance testing) và mình học được một số kiến thức nên nhân tiện test thử.

Continue reading