Hệ mặt trời, tôi thực hiện mô phỏng nó ra sao!

Posted in OpenGL

Thực ra đây là một trong những đồ án môn học của mình làm vào 7 năm trước, một bài tập lớn ứng dụng OpenGL vào mô phỏng hệ mặt trời trong môn học kỹ thuật đồ hoạ.

Bài viết này mình xin được tóm tắt quá trình mình xây dựng dựa trên trí nhớ hiện tại của mình, các bạn có thể tham khảo code chi tiết ở phần source code cuối bài viết nếu quan tâm.

Như bài viết trước mình đã đề cập thì OpenGL là một thư viện đồ hoạ, nó giúp bạn có thấy xây dựng những ứng dụng cũng như mô phỏng về đồ hoạ khá dễ dàng.

Continue reading

Lập trình kỹ thuật đồ hoạ với OpenGL căn bản qua ví dụ

Posted in OpenGL

OpenGL là giao diện phần mềm hướng thủ tục theo chuẩn công nghiệp hỗ trợ đồ hoạ 3 chiều. Được phát triển đầu tiên bởi Silicon Graphic Inc,bao gồm khoảng 250 câu lệnh được hỗ trợ bởi nhiều ngôn ngữ như C, C++,Java. Cho phép người lập trình sử dụng tạo ra các đối tượng đồ họa. OpenGL được thiết kế không phụ thuộc vào nền tảng phần cứng cũng như hệ điều hành máy tính (independence of hardware platform and operating system). Với OpenGL ta sẽ tạo ra các mô hình từ các đối tượng hình học cơ bản đó là điểm (point), đường (line) và đa giác (polygon).

Continue reading

Cách Viết Một Chương Trình OpenGL

Posted in OpenGL

Có 2 cách viết chương trình OpenGL:

  • Dùng thư viện cấp cao kiểu graphics hay game engine, như Irrlicht vs Ogre3D. Các này thì không cần biết OpenGL là gì.
  • Dùng trực tiếp API do OpenGL cung cấp kèm hoặc không kèm thư viện AUX. AUX là thư viện để tạo cửa sổ và quản lí input từ chuột, bàn phím. Không dùng AUX thì ta phải tự làm các việc trên. Nếu dùng AUX thì chương trình sẽ cross-platform.
Continue reading