Cá nhân hoá – Thật sự bạn đang được chú ý đến

Posted in Dev's Life

Bài viết trước mình có đề cập đến việc cào dữ liệu, nếu bạn nào chưa đọc thì có thể tìm đọc lại tại

Bài viết này mình muốn đi tiếp về việc sử dụng nguồn dữ liệu bạn có được nhằm mục đích cá nhân hoá đối với từng cá nhân.

Bắt đầu nào!

Continue reading