8 bước để trở thành 1 BA tốt

Posted in Tips

Khi được phân công một dự án mới tới tư cách 1 BA là một điều rất tuyệt vời. Tuy nhiên cũng có thể mang lại nhiều căng thẳng. Bạn phải tự hỏi rằng, chính xác mong đợi của dự án là gì, bạn sẽ deliver những gì và làm thế nào để đảm bảo được thành công trong dự án.

Dưới đây là quy trình 8 bước mà bạn có thể áp dụng cho tất cả các loại dự án và các môi trường (agile hoặc truyền thống).

Tuỳ thuộc vào quy mô và độ phức tạp của dự án, bạn có thể thực hiện các bước sau một cách nhanh hay chậm nhưng để đạt được thành công thì bạn phải đi qua tất cả các bước.

Continue reading