Tag: Acceptance Test

November 17, 2021 0

Acceptance Test là gì?

By Nam Vu

Acceptance Test là một trong những giai đoạn thuộc lĩnh vực kiểm thử phần mềm. Vậy, Acceptance Test là gì?…