#8 Bắt đầu chiến dịch – Cách lấy dữ liệu spiderum thông qua Postman

Posted in Experience Projects, Performance Testing

Đầu tiên, mình phải đề cập đến việc mình là một người ngoài không hề biết bộ API của spiderum nên vấn đề tìm các endpoint mất rất nhiều thời gian.

Endpoint chính là URL: https://abc.com/foo/bar và lúc này ta gọi /foo/bar là Endpoint vì Url đằng trước thì giống nhau trong hầu hết các trường hợp

Một Endpoint (URL) có thể làm được nhiều thứ bằng việc lựa chọn cách gọi theo giao thức HTTP: GET, POST, PUT, DELETE, …

Continue reading