#3 Chiến lược kiểm thử hiệu năng Spiderum – Kịch bản chức năng

Posted in Experience Projects, Performance Testing

Bài viết trước mình đã giới thiệu về performance testing, một kỹ thuật nho nhỏ trong 1 thế giới kiểm thử rộng lớn.
Bạn có thể đọc lại tại
http://blog.ntechdevelopers.com/performance-testing-no-la-cai-quai-gi-ma-lai-dung-no-de-voc-pha-spiderum/

Bài viết này mình sẽ nói sơ bộ về chiến lược chạy performance testing trên trang spiderum.

Bắt đầu thôi!

Continue reading