Introduce to DevExpress

Posted in DevExpress

DevExpress là bộ control  rất hữu ích cho việc thiết kế và phát triển phần mềm, website,  đối với .NET nó thay thế hầu hết các control của bộ visual studio, nó không những giúp thiết kế được form đẹp hơn mà còn giúp cho công việc lập trình nhẹ nhàng hơn, nhất là trong việc tương tác dữ liệu.

Continue reading

Please follow and like us:

DevExpress WPF Controls

Posted in DevExpress

Đây là loạt bài viết vể DevExpress hỗ trợ WPF Controls. Hi vọng sẽ giúp được các bạn có thể thiết kế và lập trình một ứng dụng desktop đẹp mắt và tiện lợi cùng với các controls của DevExpress. Chi tiết bài viết được demo bằng source code C#. Đối với các ngôn ngữ tương đương các bạn có thể tham khảo tại trang chủ của DevExpress (https://www.devexpress.com) Continue reading

Please follow and like us:

2D Graphics with OpenGL by Examples

Posted in OpenGL

I.    CƠ SỞ LÝ THUYẾT
OpenGL là giao diện phần mềm hướng thủ tục theo chuẩn công nghiệp hỗ trợ đồ hoạ 3 chiều. Được phát triển đầu tiên bởi Silicon Graphic Inc,bao gồm khoảng 250 câu lệnh được hỗ trợ bởi nhiều ngôn ngữ như C, C++,Java. Cho phép người lập trình sử dụng tạo ra các đối tượng đồ họa. OpenGL được thiết kế không phụ thuộc vào nền tảng phần cứng cũng như hệ điều hành máy tính (independence of hardware platform and operating system). Continue reading

Please follow and like us: