Month: November 2021

November 17, 2021 0

Acceptance Test là gì?

By Nam Vu

Acceptance Test là một trong những giai đoạn thuộc lĩnh vực kiểm thử phần mềm. Vậy, Acceptance Test là gì?…

November 16, 2021 2

Automation Test là gì?

By Nam Vu

Cũng là một kiểu testing khác và cũng nằm ngoài tháp kiểm thử, nhưng đây là một trong những phần…

November 15, 2021 0

Regression Test là gì?

By Nam Vu

Trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, regression test là một loại kiểm thử đóng vai trò cực kỳ quan…

November 14, 2021 0

System Test là gì?

By Nam Vu

Lai tiếp tục các bài viết về Testing, bài viết trước mình đã cùng bạn đi qua “Unit Test là…