Tag: Kiểm thử

November 17, 2021 0

Acceptance Test là gì?

By Nam Vu

Acceptance Test là một trong những giai đoạn thuộc lĩnh vực kiểm thử phần mềm. Vậy, Acceptance Test là gì?…

November 16, 2021 2

Automation Test là gì?

By Nam Vu

Cũng là một kiểu testing khác và cũng nằm ngoài tháp kiểm thử, nhưng đây là một trong những phần…

November 15, 2021 0

Regression Test là gì?

By Nam Vu

Trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, regression test là một loại kiểm thử đóng vai trò cực kỳ quan…

November 14, 2021 0

System Test là gì?

By Nam Vu

Lai tiếp tục các bài viết về Testing, bài viết trước mình đã cùng bạn đi qua “Unit Test là…

November 13, 2021 2

Integration Test là gì?

By Nam Vu

Tiếp tục bài viết về testing, đây là bài viết về Integration Test cấp độ cao hơn của Unit Test. Cùng bắt…

November 11, 2021 0

API Test là gì?

By Nam Vu

Mình đã có một bài viết nói về API và API Testing trước đó, tuy rằng Api Testing không nằm…

November 9, 2021 0

Component Test là gì?

By Nam Vu

Tiếp tục loạt bài viết về testing, bài viết này mình sẽ đi sơ lược về một loại testing mà…

November 7, 2021 4

Unit Test là gì?

By Nam Vu

Ở bài viết “Performance testing – Nó là cái quái gì mà lại dùng nó để vọc phá spiderum” mình…