Acceptance Test là gì?

Acceptance Test là gì?

November 17, 2021 0 By Nam Vu

Acceptance Test là một trong những giai đoạn thuộc lĩnh vực kiểm thử phần mềm. Vậy, Acceptance Test là gì? Có những loại Acceptance Test nào? 

Acceptance Testing là gì?

Acceptance Testing (Kiểm thử chấp nhận) là một kiểm thử nhằm xác định hệ thống phần mềm có đạt yêu cầu kỹ thuật hay không. Bằng việc kiểm tra các hành vi của hệ thống qua dữ liệu thực tế, kiểm thử chấp nhận sẽ xác định có hay không việc hệ thống đáp ứng được các tiêu chí lẫn yêu cầu của khách hàng. Một số kỹ thuật được sử dụng trong Acceptance Testing đó là phân tích giá trị biên giới, phân vùng tương đương và sử dụng bảng quyết định.

Tại sao nên sử dụng Acceptance Testing

Nhờ Acceptance Testing mà bạn có thể xác định được giải pháp, phần mềm tạo ra đã đi đúng hướng mà khách hàng đề xuất hay không. Ngoài ra, kiểm thử chấp nhận còn mang lại rất nhiều lợi ích khác như:

– Acceptance Testing giúp tìm hiểu và xác định các yêu cầu của người dùng bằng cách kiểm chứng trực tiếp.

– Thông qua Acceptance Testing sẽ tìm được những vấn đề ở Unit hoặc Integration Test đã để lọt.

– Acceptance Testing giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất về kết quả hệ thống đạt được.

– Acceptance Testing được sử dụng để xác định và xác minh nhu cầu của khách hàng.

Phân loại Acceptance Testing

– Alpha & Beta Testing

Alpha & Beta Testing thường diễn ra trong môi trường phát triển và được thực hiện bởi nhân lực nội bộ. Số ít người dùng tiềm năng có thể tiến hành Alpha Testing với điều kiện nó diễn ra trong môi trường phát triển. Nhờ những thu thập được từ Alpha & Beta Testing sẽ giúp bạn xác định được một số vấn đề và cải thiện chúng tốt hơn.

– Contract Acceptance Testing

Contract Acceptance Testing (Kiểm tra chấp nhận hợp đồng) được thực hiện nhằm kiểm tra các tiêu chí và thông số kỹ thuật đã xác định trong hợp đồng. Những tiêu chí và thông số kỹ thuật có liên quan sẽ được nhóm dự án xác định và chấp nhận khi nhóm đồng ý với hợp đồng.

– Regulation Acceptance Testing

Regulation Acceptance Testing (Kiểm tra chấp nhận quy định) được thực hiện nhằm kiểm tra xem phần mềm có tuân thủ các quy định hay không. Trong quá trình kiểm tra cần đặc biệt lưu ý tới các quy định của chính phủ và pháp lý.

– Operational Acceptance Testing

Operational Acceptance Testing (Thử nghiệm sẵn sàng hoạt động) giúp đảm bảo các quy trình thực hiện công việc cho phép phần mềm hoặc hệ thống được sử dụng. Trong Operational Acceptance Testing bao gồm: các quy trình công việc cho kế hoạch dự phòng – quy trình đào tạo người dùng – quy trình bảo trì và quy trình bảo mật.

– Black Box Testing

Black Box Testing (Kiểm thử hộp đen) là một phần của kiểm tra chấp nhận người dùng. Phương pháp kiểm thử này giúp phân tích các chức năng mà không cho phép người kiểm tra thấy được cấu trúc code bên trong. Để làm tốt Black Box Testing, bạn cần biết về các yêu cầu mà phần mềm phải đáp ứng.

Acceptance Testing là một trong những giai đoạn kiểm thử vô cùng quan trọng giúp bạn có thể đánh giá chức năng của ứng dụng phần mềm có đáp ứng được những yêu cầu đã chỉ định hay không. Do đó, hiểu rõ về Acceptance Testing là gì và các loại Acceptance Testing sẽ giúp bạn làm tốt công việc kiểm thử phần mềm hơn.

#ntechdevelopers