Introduce to DevExpress

Introduce to DevExpress

October 29, 2017 1 By Nam Vu

DevExpress là bộ control  rất hữu ích cho việc thiết kế và phát triển phần mềm, website,  đối với .NET nó thay thế hầu hết các control của bộ visual studio, nó không những giúp thiết kế được form đẹp hơn mà còn giúp cho công việc lập trình nhẹ nhàng hơn, nhất là trong việc tương tác dữ liệu.

DevExpress được phát triển bởi Developer Express Inc (DevExpress) là công ty phát triển phần mềm được thành lập năm 1998, có trụ sở tại Glendale, California. Thời gian đầu, DevExpress phát triển UI Controls cho Borland Delphi/C++ Builder và ActiveX Controls cho Microsoft Visual Studio. Hiện nay thì sản phẩm của DevExpress hướng tới những lập trình viên sử dụng Delphi/c++ Builder, Visual Studio và HTML5/Javascript.

Một số tính năng:

  • Rating control: Rating control là một control mới được giới thiệu trong Version này, Rating Control giúp người dùng cuối tạo những feedback và những đánh giá
  • TimeSpan Editor: TimeSpan Editor là thiết kế touch-friendly rất đơn giản và dễ dùng để người dùng có thể chọn thời gian chính xác tới đơn vị giây.
  • SQL Data Access Component: Với phiên bản này bạn có thể sử dụng Winforms SqlDatasource mới để tương tác với database Sql, cấu hình kết nối dữ liệu và đưa dữ liệu vào các control như Gridcontrol, TreeList…
  • Workspace Manager: Với Workspace Manager giúp người dùng cuối sao lưu và phục hồi không gian làm việc, layouts theo cách riêng của mình bao gồm Bar Managers, Ribbon Controls, Navigation Bars, Document và Dock Managers
  • XtraGrid control: Gridcontrol có lẻ là control mà tôi ấn tượng nhất của DevExpress, không những nó giúp hiển thị dữ liệu kiểu bảng như DataGrid control của bộ Visual mà nó còn có nhiều tùy chọn khác khá hay

Ngoài ra còn một số tính năng khác như:

  • New Windows® 8 Inspired Grid TileView
  • Excel® Inspired Conditional Formatting
  • Excel Inspired Conditional Formatting
  • New Excel® Data Export Engine
  • Controls within Grid Cells

Phần tiếp theo mình sẽ sơ lược về cách cài đặt cũng như các phiên bản dowload…