DevExpress WPF Controls

DevExpress WPF Controls

October 22, 2017 0 By Nam Vu

Đây là loạt bài viết vể DevExpress hỗ trợ WPF Controls. Hi vọng sẽ giúp được các bạn có thể thiết kế và lập trình một ứng dụng desktop đẹp mắt và tiện lợi cùng với các controls của DevExpress. Chi tiết bài viết được demo bằng source code C#. Đối với các ngôn ngữ tương đương các bạn có thể tham khảo tại trang chủ của DevExpress (https://www.devexpress.com)

DevExpress cung cấp các thư viện controls bao gồm:

 • Dialogs, Notifications and Panels
 • Reporting
 • Data Grid
 • Ribbon, Bars and Menu
 • Charts Suite
 • Pivot Grid
 • Scheduler
 • Spreadsheet
 • Rich Text Editor
 • Tree List
 • Gauge Controls
 • Map Control
 • Layout Management
 • Windows Modern UI
 • Printing-Exporting
 • Data Editors
 • Navigation Controls
 • Spell Checker
 • Property Grid
 • PDF Viewer
 • TreeMap Control
 • Diagram Control

Dưới đây là một số thông tin của hệ thống đòi hỏi để bạn có thể cài đặt và sử dụng WPF Controls của DevExpress

.NET Framework

Những version của DotNet support DevExpress

DevExpress Version .NET 2.0 .NET 3.5 .NET 4.0 .NET 4.5 .NET 4.6 .NET 4.7
v17.1 (current) No No Yes Yes Yes Yes
All Versions
v16.2-v17.1 (current) No No Yes Yes Yes Yes
v14.2-v16.1 No No Yes Yes Yes No
v13.1-v14.1 No No Yes Yes No No
v12.1-v12.2 No Yes Yes Yes No No
v11.2 No Yes Yes No No No
v10.1-v11.1 Yes Yes Yes No No No
v9.3 Yes Yes No No No No

 IDE

Các phiên bản Visual Studio support DevExpress WPF controls.

DevExpress Version Visual Studio 2005 Visual Studio 2008 Visual Studio 2010 Visual Studio 2012 Visual Studio 2013 Visual Studio 2015 Visual Studio 2017
v17.1 (current) No No Yes Yes Yes Yes Yes
All Versions
v16.1.11-v17.1 (current) No No Yes Yes Yes Yes Yes
v14.2-v16.1.10 No No Yes Yes Yes Yes No
v12.2.15-v14.1 No No Yes Yes Yes No No
v12.1-v12.2.14 No Yes Yes Yes No No No
v11.2 No Yes Yes No No No No
v10.1-v11.1 Yes Yes Yes No No No No
v9.3 Yes Yes No No No No No

— Còn tiếp —