March 26, 2022 1

Mùa nhảy việc

By Nam Vu

Người ta vẫn nghĩ rằng chỉ có thời tiết mới có mùa, xuân hạ thu đông, hay có những mùa…

February 8, 2022 0

Technology Roadmap 2022

By Nam Vu

Đầu năm mình tổng hợp những topic đã viết trong năm cũ và chuẩn bị viết nốt những bài viết…