Một số lưu ý khi setup docker cho dự án

Một số lưu ý khi setup docker cho dự án

April 16, 2021 1 By Nam Vu

*** Run docker ***

  1. Để cài docker cần bật mode vitualization từ bios
  2. Cài HyperV và Container feature từ Control Panel > Program > Turn Windows Feature On or Off, khởi động lại máy sau khi cài xong
  3. Mở Powershell với quyền admin và chạy file install-dev-env.ps1, đợi cho choco cài xong
  4. Chạy docker cho windows cần chú ý Share Drives ổ có chứa source để tránh lỗi về quyền truy cập (mở settings của docker và chọn Share drives sau đó chọn ổ cần share và Apply).
  5. Việc tải các images dùng trong <src> có thể mất rất nhiều thời gian do đườn truyền internet, do vậy ae cố gắng pull image trước để mai có sẵn dùngĐể pull image, mở console tại thư mục có chứa các file docker-compose.yml và chạy lệnh:$ docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.override.yml pullĐể build$ docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.override.yml buildĐể tạo container$ docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.override.yml up -d

*** Setup portainer ***

  • Tạo 1 folder là portainer, sau đó save file này vào và chạy docker-compose up -d
  • Portainer này dùng để quản lý docker với giao diện đồ họa
  • Sau khi chạy lệnh up thì mở trình duyệt tại http://localhost:9000
  • Lần đầu tiên sẽ yêu cầu tạo user => tạo user admin với password của ae, sau đó chọn host là local để quản lý docker trên máy của ae
  • Tham khảo thêm tại portainer.io