Lần đầu phỏng vấn khi bước chân ra hà nội sẽ như thế nào!

Lần đầu phỏng vấn khi bước chân ra hà nội sẽ như thế nào!

October 31, 2020 0 By Nam Vu
Đây là bài viết lục lại ký ức khi mình phỏng vấn 1 công ty IT khi mình mới bước chân ra hà nội. Khi còn làm việc ở trong sài gòn thì thật tiếc là thời gian quá lâu rồi nên mình không thể ghi lại được.

1. Bài test: 30 phút
Gồm 4 phần:
OOP
Data structure
Database
Design pattern
1.1
– Câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến 4 thuộc tính 5 câu
– Câu hỏi đọc code và tìm lỗi output 2 câu
– Câu hỏi tổng hợp OOP 5 câu (chọn nhiều đáp án cùng một lúc)
– Câu hỏi chuyên OOP cho .net 3 câu (Ví dụ đơn kế thừa trong .net hay từ khóa sealed c#)
1.2
– Câu hỏi về một số thuật toán cơ bản (sort, search), các hạn chế của thuật toán đó. 3 câu
– Các cấu trúc colection, concurent colection. 2 câu
– Câu hỏi về liên kết đơn, đôi, vòng. 2 câu
– Câu hỏi tổng hợp về tối ưu các sử dụng kiểu dữ liệu 3 câu
1.3
– Câu hỏi khái niệm, diễn dải từ viết tắt, các loại database 3 câu
– Câu hỏi về mô hình hóa, ORM 2 câu
– Câu hỏi về chuẩn hóa dữ liệu NF1,2,3; Cho 1 database, hỏi nó đã chuẩn hóa chưa, mắc phải lỗi chuẩn hóa số mấy. 2 câu
– Câu hỏi về T-SQL, các câu lệnh, cho 1 database chọn câu lệnh nào có output đúng (join, like, group by, having in) 3 câu
1.4
– Câu hỏi liên quan đến khái niệm, các loại, khi nào sử dụng pattern. 5 câu
– Câu hỏi cho đoạn code có sẵn, hỏi đó là implement pattern nào. 2 câu
– Câu hỏi chọn đáp án trường hợp nào kết hợp 2 pattern. 1 câu
2. PV technical: 2 người. 1 ng team leader, 1 ng hình như là line manager
– Giới thiệu bản thân và nói về dự án tâm đắc bằng tiếng anh
– Hỏi tiếp tiếng anh mà em trả lời xong câu trên là hết cái nói rồi. Nên kêu nó có thể tiếp tục bằng TV được không
– Hỏi về quá trình làm trước đó, công nghệ sử dụng trong các dự án
– Có làm web mvc web api bao giờ chưa
– Khác nhau MVVM (lúc nãy nói trong dự án NADAE) và MVC
– So sánh web api và wcf
– Ngoài wcf còn biết công nghệ nào tương tự không
– Nói các mối liên hệ của web MVC
– So sánh MVC trước đó và MVC core
– Authencatio, identity trong web MVC
– Có bao nhiêu cách trao đổi data giữa Controller và view
– Em biết razor k, sơ lược về hoạt động của razor
– Trong controller a có Action nhận object từ view. Em có bao nhiêu cách validate object đó
– So sánh Session, cookie, state. Em xài từng thứ đó khi nào
– Em đã từng custom validation chưa. Thử nói 1 cái đơn giản xem
– Em có custom EditorFor chưa. Khi nào cần phải custom
– So sánh HtmlString và html thường, Em đã custom error với htmlstring bao giờ chưa
– Em xài framework j để làm việc với database
– EF core khác EF trước đó ntn
– Em có xái linq để làm việc vs database hay khi
– Hoạt động của linq như thế nào. Khi nào thì nó generate ra chuỗi truy vấn, runtime hay complile time
– Có mấy cách làm việc vs EF, so sánh code first và database first, cái nào tốt hơn, khi nào xài cái nào
– Em biết bao nhiêu framework javascript so sánh
– Nếu anh có case bất đồng bộ thì em xài hàm nào trong javascript
– A muốn call Action trong controller của MVC thì xài hàm nào trong javascript.
– Em đã custom component angular bao giờ chưa.
– Cách kết hợp angular 4 và MVC như thế nào
– Angular hay React có thể thay thế javascript trong web MVC được không
– Trong web MVC application, javascript có thể tương tác với database mà không thông qua web MVC được không?
3. HR
– Hỏi mức lương hiện tại, mức lương mong muốn,
– Định hướng 3-5 năm tới
– Tại sao lại muốn nhảy việc
– Bà ý giới thiệu cty, quy trình, đãi ngộ các kiểu
– Em có câu hỏi j k?
Hi vọng những thứ được đề cập bên trên có thể giúp ích được phần nào cho bạn!
Chúc bạn may mắn